Velkommen til ntpmetode

Velkommen til nettsiden for transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan

Her vil du finne mange av dokumentene som utgjør grunnlaget for Nasjonal transportplan