Veiledere til modellen

Nasjonal-godstransportmodell-En-innforing-i-bruk-av-modellen.pdf

v. TØI 1247/2012

Dec 2012

Denne rapporten gir en veiledning i hvordan Nasjonal Godstransportmodell kan brukes .

kostnadsmodeller-for-transport-og-logistikk-basisar-2016.pdf

v. TØI 1638/2018

21.Dec 2021

Denne rapporten dokumenterer kostnadsmodellen i Nasjonal Godstransportmodell. Den gir en nøye beskrivelse av hvordan kostnadsfunksjonene er bygget opp.

Nasjonal-godstransportmodell-En-innforing-i-bruk-av-modellen.pdf

v. TØI 1429/2015

Aug 2015

Foreliggende rapport er utarbeidet for å hjelpe nye og eksisterende brukere av den Nasjonale godstransportmodellen i deres arbeid. Rapporten gir en innføring i bruk av modellen, men er også et oppslagsverk for dem som bruker modellen til konkrete analyser.

Kostnadsmodeller-for-transport-og-logistikk.-Basisar-2021.pdf

v. TØI/Sitma 1884/2022

Aug 2022

En viktig komponent i den nasjonale godstransportmodellen (NGM) er kostnadsmodellene for de ulike transportmidler. Kostnadene i NGM inkluderer fremføringskostnader, terminalkostnader og øvrige logistikkostnader. Denne rapporten er dokumentasjon på de ulike kostnadselementene som brukes i NGM, med verdier for beregningsåret 2021. Oppdatering av kostnadene til 2021-nivå er gjort i forbindelse med en større revisjon av NGM. Transportmidlene er i stor grad de samme som i forrige modellversjon. Noen få størrelseskategorier på skip er imidlertid justert for bedre overensstemmelse med AIS-data.