Nøkkeltallsrapporter

Nokkeltallsrapport-2020-versjon-per-23.12.21.pdf

v. Opinion. 23.12.21

29.Dec 2021

Den-nasjonale-reisevaneundersokelsen-2013-14-nokkelrapport.pdf

v. TØI 1383/2014

21.Dec 2021

Denne rapporten presenterer resultatene fra reisevaneundersøkelsen for årene 2013/14.