Samfunnsøkonomi

Rapportene og veilederne på denne siden er produsert av forskningsinstitusjoner og konsulentfirmaer for transportvirksomhetene i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan. Disse skal gi viktig innsikt for å sikre beslutningsrelevante, konsistente og sammenlignbare samfunnsøkonomiske analyser.

Les mer om samfunnsøkonomi

Rapporter og veiledere

Under finner du de mest relevante rapportene og veilederne som brukes i samfunnsøkonomiske analyser og et utvalg av rapporter og veiledere som tidligere er blitt brukt i arbeidet med Nasjonal transportplan.

Rapporter

Se rapporter

Veiledere

Se veiledere