Reisevaneundersøkelsen

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen gjennomføres kontinuerlig, med intervjuer tilnærmet hver dag gjennom hele året, hvert år, for å undersøke befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Undersøkelsen gir kunnskap og data som brukes i nasjonal transportplanlegging.

Les mer om reisevaneundersøkelsen

Rapporter og nøkkeltall

Under finner du rapporter tilknyttet reisevaneundersøkelsen og nøkkeltallsrapporter for reisevaneundersøkelsen.