Tidligere undersøkelser

Den-nasjonale-reisevaneundersokelsen-2013-14-nokkelrapport.pdf

v. TØI 1383/2014

21.Dec 2021

Denne rapporten presenterer resultatene fra reisevaneundersøkelsen for årene 2013/14.

Nokkeltallsrapport-2020-versjon-per-23.12.21.pdf

v. Opinion. 23.12.21

29.Dec 2021

Nokkeltallsrapport-2021.pdf

29.Jun 2022

Opinion AS gjennomfører Nasjonal reisevaneundersøkelse RVU på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen (SVV), Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket. Denne rapporten er bestilt som avrop på rammeavtalen om Nasjonal RVU. Som en del av oppdraget ønsket oppdragsgiver en forenklet nøkkelrapport, (sammenlignet med tidligere nøkkelrapporter levert av TØI). Denne rapporten vektlegger presentasjon av resultater, på samme tema som tidligere nøkkelrapporter.

Nokkeltallsrapport-RVU-2022.pdf

Apr 2023

Opinion AS gjennomfører Nasjonal reisevaneundersøkelse RVU på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen (SVV), Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket. Denne rapporten er bestilt som avrop på rammeavtalen om Nasjonal RVU. Som en del av oppdraget ønsket oppdragsgiver en forenklet nøkkelrapport, (sammenlignet med tidligere nøkkelrapporter levert av TØI). Denne rapporten vektlegger presentasjon av resultater, på samme tema som tidligere nøkkelrapporter.

Rapporter tilknyttet undersøkelsen

effekt-av-parkeringstilbud-toi-rapport-1425-2015.pdf

v. TØI 1425/2015

21.Dec 2021

metoder-for-framtidig-rvu-sintef-notat-2013.pdf

v. SINTEF notat N-01/2013

22.Dec 2021

Rapporten handler om bruk av ny teknologi ved fremtidige reisevaneundersøkelser.

metoder-for-framtidig-rvu-trivector-2013.pdf

v. Trivector 2013:100

22.Dec 2021

Rapporten handler om bruk av ny teknologi ved fremtidige reisevaneundersøkelser.

metoder-for-framtidige-rvu-toi-arbeidsdokument-2013.pdf

v. TØI: Arbeidsdokument 50477/2013

22.Dec 2021

Rapporten handler om bruk av ny teknologi ved fremtidige reisevaneundersøkelser.

Reisevaner-i-de-8-storste-byomradene.pdf

30.Jun 2022

Som en del av oppdraget til den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2021 ønsket oppdragsgiver en forenklet nøkkelrapport, for de 8 største byområdene; Oslo/Akershus, Bergensregionen, Trondheimsområdet, Nord-Jæren, Kristansandregionen, Grenland, Buskerudbyen og Nedre Glomma. Det presiseres at tall for Grenland ikke inngår i tall for 2021, da denne regionen ikke hadde tilleggsutvalg i 2021. Historiske tall for 2018-2020 er likevel presentert.

Reisevaner-i-de-7-storste-byregionene-med-tilleggsutvalg-2022.pdf

v. Opinion

15.Nov 2023

Denne rapporten er bestilt som avrop på rammeavtalen om Nasjonal RVU. Som en del av oppdraget ønsket oppdragsgiver en forenklet nøkkelrapport, for de største byregionene med tilleggsutvalg; Oslo/Akershus, Bergensregionen, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Buskerudbyen, Nedre Glomma og Tromsøregionen. I rapporten inngår også kapittel 11 der det presenteres grafiske resultater for de 4 byvekstavtaleområdene (begrenset til de kommunene som inngår i de respektive avtalene).