Persontransportmodeller

På denne siden finner du veiledninger og andre rapporter som er skrevet for å beskrive egenskaper, bruk, utvikling og evalueringer av persontransportmodellene. Modellene er basert på data fra reisevaneundersøkelser og skal beskrive hvordan persontransporten påvirkes av blant annet reisekostnader, reisetider, ventetider, omstigninger og lignende, for ulike transportmidler og reiseformål.

Les mer om persontransportmodeller

Rapporter og veiledere

Under finner du de mest relevante rapportene og veilederne som er skrevet om persontransportmodellene og et utvalg av rapporter og veiledere som tidligere er blitt brukt i arbeidet med Nasjonal transportplan.

Rapporter

Se rapporter

Veiledere

Se veiledere