Godstransportmodeller

På denne siden finner du veiledninger og andre rapporter som er skrevet for å beskrive egenskaper, bruk, utvikling og evalueringer av Nasjonal Godstransportmodell. Modellen simulerer vareeiernes valg av transportmiddel på nasjonalt nivå. Dette er basert på minste motstands vei, ved at den velger den rimeligste transporttjenesten for en gitt forsendelse.

Her kan du også lese en artikkel om hvordan den fungerer og hvordan den brukes i våre analyser.

Les mer om Nasjonal Godstransportmodell

Veiledere og evalueringer

Under finner du de mest relevante evalueringene og veiledningene som er skrevet om godstransportmodellene som tidligere er blitt brukt i arbeidet med Nasjonal transportplan.

Evalueringer

Se evalueringer

Veiledere

Se veiledere