Evalueringer av Nasjonal godstransportmodell

COWI-rapport-Vurdering-av-det-nasjonale-godsmodellsystemet-NGM.pdf

Dec 2016

(COWI, 2016)

Forsok-pa-a-beskrive-det-ugjennomtrengelige-en-vurdering-av-Nasjonal-godsmodell-VA-rapport-2016-52.pdf

v. Vista Analyse 2016/52

21.Dec 2021

Denne rapporten er en evaluering av modellsystemet, utført av Vista Analyse.

Vurdering-av-det-nasjonale-modellsystemet-for-godstransport-TOI-rapport-1559-2017.pdf

v. TØI 1559/2017

21.Dec 2021

Denne rapporten evaluerer modellsystemet i Nasjonal Godstransportmodell. Evalueringen er utført av Transportøkonomisk Institutt.