Teams-møte for ADV-brukernettverk 29. september

Planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet og NTP-faggruppe for areal inviterer til møte i brukernettverket for arealdataverktøyet. Møtet vil foregå på teams, 29. september kl. 12-14. Alle som bruker arealdataverktøyet vil kunne delta.

På møtet vil det være en gjennomgang av ADV 2.0 med nytt brukergrensesnitt og drøfting av videre arbeid, samt orientering om transportvirksomhetenes utredningsoppdrag for ny Nasjonal transportplan.

Den nye versjonen tar sikte på å gjøre det lettere å navigere og å se hvilke oppgaver som er ferdige, er oppdatert med nye befolkningsprognoser og inneholder nye delområdemodeller.

Som en del av utredningsoppdraget til transportvirksomhetene fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet vil det være behov for å oppdatere byutredningene, fortrinnsvis videreutvikle byutredningene der de foreligger og særlig prioritere de fire største byområdene.

Teams-lenke til møtet finnes i ADV-nyhetsbrev 5: