Kurs i Nasjonal godstransportmodell

Torsdag 10. mars arrangerer NTP godsmodellgruppen kurs i Nasjonal godstransportmodell. Dette er et kurs for beslutningstakere og planleggere.

Tid: 09:00-15:30

Innhold

Dagen er delt i to deler.

  • Del 1: generell innføring i modellen
  • Del 2: en mer detaljert gjennomgang av verifiseringsdata, rimelighetskontroller og scenario analyser

Påmelding

Nysgjerrig på godsmodellen?

Meld deg på kurset ved å sende mail til:

  • Grete Hansen i Statens vegvesen – grete.hansen@vegvesen.no

Teams-lenke sendes ut på ettermiddagen 9. mars til de påmeldte.

Mer informasjon finner du her: