Kurs om transportmodeller og verktøy for nyttekostnadsanalyser

Tverretatlig arbeidsgruppe for transportanalyser inviterer til kurs om transportmodeller for person- og godstransport, samt NKA-verktøy i Trondheim 19. og 20 oktober 2022.
Arbeidet med NTP 2025-2036 er godt i gang og våre verktøy og metoder blir sentrale. Vi ønsker derfor å informere om det som er utviklet den siste tiden og som er nytt.

Praktisk informasjon

Sted: Clarion Hotel Trondheim

Pris: Dagpakke, pr. dag kr. 710
Overnatting: 1255 kr
Middag: 675 kr

Alle dekker sine kostnader knyttet til oppholdet.

Påmelding med bruk av skjema til grete.hansen@vegvesen.no:

Fint med så rask tilbakemelding som mulig. Spre gjerne informasjon i din virksomhet og til dine samarbeidspartnere.

Foreløpig agenda:

19.okt Transportanalyse

 • Velkommen og intro til dagene
 • Tramod-By
 • ADV
 • RTM/TNM /KM
  • Elbil som eget reisemiddel
  • Ny funksjonalitet /endringer i brukergrensesnitt
  • Forbedring av eksisterende metoder
  • Visualisering av TNM resultater i PowerBI
 • NGM
 • Brukererfaringer

20.okt nytte/kost

 • Intro dag 2
 • TNExt (SINTEF)
  • Ny vegreferanse
  • Fartsberegning intro
  • Nye datatyper
  • Ny kjøretøypark
 • RTM leveranse til NKA
 • TNM leveranse til NKA
 • KM leveranse til NKA
 • Gods og vareverdi i NKA – behov fremover
 • EFFEKT
  • Ny dataflyt fra TNExt
   • Prosjekttype 1, data fra NVDB
  • Forbedret ulykkesberegning
  • Forbedring av flommodul
  • Nye årlige utviklingsfaktorer for godsnytte fra TNM
 • SAGA JDs NKA
 • FRAM Kystverkets NKA
 • Brukererfaringer
 • Oppsummering

Vel møtt!